Pārlekt uz galveno saturu

Velnezers

Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads

Nelielais ezers ar dzidro zilganzaļas krāsas ūdeni melleņu meža vidū, saukts arī par Čertoku, Čortoku un Čertaku, atrodas Krāslavas novadā. Sufozijas piltuvveida ieplakā izvietotā Velnezera dziļums sasniedz 17 metrus, bet ūdens caurredzamība vietām pat – 12 metrus. Tajā neietek neviena upīte vai avots un arī neiztek. Ezera ūdenī nav lielas ūdensaugu un ūdensdzīvnieku daudzveidības.

Par Čertoka ezeru jeb Velnezeru apkārtējie iedzīvotāji zina stāstīt daudzus un dažādus nostāstus. Ezera apkārtnē nekad neesot dzīvojuši cilvēki, jo tie pie ezera nav spējuši ilgstoši uzturēties. Šeit cilvēki bieži nomaldas un neatrod ezeru.

Ap ezeru 1977. gadā izveidots dabas liegums “Čertoka ezers (Valnezers)” 53 ha platībā. Lieguma platības lielāko daļu aizņem sausieņu priežu meži. Vietām sastopami nelieli pārejas purvi un piekrastes veģetācija. Apkārtne ir ļoti pauguraina. Galvenā dabas lieguma vērtība ir pats Čertoka ezers, kura ekosistēmas un apkārtējās ainavas aizsardzība ir svarīgākais dabas lieguma mērķis un uzdevums.