Pārlekt uz galveno saturu

Sv. Aleksandra Ņevas pareizticīgo baznīca

Tālr. + 371 26783660, Brīvības iela 30, Krāslava
 

Pirmās baznīcas iesvētīšana notika 1840.gadā, un tā tika konsekrēta Svētā Jura godam. Tā atradās Tirgus laukumā, bet 1878.gadā tika nojaukta. Jaunā dievnama būvniecība pašreizējās novada domes ēkas vietā (Rīgas ielā 51) bija pabeigta 1859.gadā. To konsekrēja Dievmātes Aizbildniecības godam. 2. pasaules kara gados šis dievnams sadega. 1864.gadā katoļu klosteri, ko uzbūvēja 1789.gadā par grāfienes Augustes Plāteres naudu slimnīcas un sieviešu klostera vajadzībām, slēdza un ēka tika nodota pareizticīgo baznīcas iekārtošanai. 2008.gadā jaunā baznīca tika iesvētīta. Šajā ēkā dievnams darbojas arī šobrīd. 2013.gadā dievnamam tika uzstādīts jauns, krāšņs kupols, 2016.gadā tika veikts baznīcas fasādes remonts.
2017.gadā, pateicoties projekta Nr. 16-03-AL33-A019.2201-000008 “Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas sakārtošana pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” īstenošanai Krāslavas Sv.Aleksandra Ņevska pareizticīga baznīcā ir veikti vērienīgie remontdarbi. Projekta ietvaros baznīcas vecie satrupējušie logi tika nomainīti uz jaunajiem koka logiem, kas pēc izskata ir analogi iepriekšējiem. Tāpat arī vecās, avārijas stāvoklī esošas durvis, tika nomainītas uz jaunām ozola koka durvīm. Tāpat projekta realizācijas gaitā tika veikti baznīcas telpas iekšējie remontdarbi, atjaunota elektroinstalācija, nomainīta grīda, izremontēti griesti un sienas. Bet papildus projekta līdzekļiem par baznīcas ziedojumiem tika renovēts ikonostass, kas šobrīd lielā mērā izceļ baznīcas skaistumu un krāšņumu.

Iepriekš pieteikties!